Đá Ruby: Khái niệm, thành phần, đặc tính và ứng dụng

Đá Ruby hay còn được gọi với cái tên hồng ngọc là một trong bốn loại đá quý nhất cùng với Kim cương, Sapphire và Emerald. Tương truyền, Ruby chính là những giọt máu…